Aktualności

rainbow

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu

„Opolskie dla rodziców i dzieci”

w ramach : Osi priorytetowej VII –  Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Celem projektu jest wsparcie 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 lat, którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność zawodową jest opieka nad małym dzieckiem. W ramach projektu proponujemy wybór najdogodniejszej formy opieki instytucjonalnej nad dzieckiem, a tym samym pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Możliwe jest sfinansowanie utrzymania miejsca w żłobku, w klubie dziecięcym lub zatrudnienie dziennego opiekuna.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w systemie miesięcznych naborów do 25 dnia każdego miesiąca, aż do momentu wyczerpania miejsc.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczonym na stronie wupopole.praca.gov.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 44 17 471 lub 77 44 17 052.

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact