07.10.2021

W czwartek, 7 października br., Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wziął udział w oficjalnym otwarciu Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” po remoncie. Obecni byli także: zastępca Burmistrza, pan Tomasz Witkowski, Wiceprezes Zarządu Aglomeracji Wrocławskiej, pan Marcin Dymalski, Kierownik Biura Oświaty, pani Elżbieta Ochmańska-Jurkowska, Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji, pani Lucyna Mielczarek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Renata Listowska. Dyrektor Żłobka Miejskiego, Pani Emilia Świtoń przywitała wszystkich gości oraz serdecznie podziękowała za pomoc i wsparcie.

Przypomnijmy, że w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego Tęczowy Świat” zmodernizowana została istniejąca jadalnia i szatnia, wydzielona została sala zabaw, rozbudowany został wiatrołap z przeznaczeniem na przedsionek z miejscami dla wózków, wykonana została także wewnętrzna instalacja hydrantowa, instalacja systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KL1. Dostarczone i zamontowane zostały również wyposażenia placu zabaw, szatni i bawialni. W wyniku inwestycji utworzono też 14 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi. Powstała nowa grupa – „Pszczółki”.

Zadanie było współfinansowane z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 w wysokości 114.928,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej przez Aglomerację Wrocławską: 200.000,00 zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 577.744,64 zł.

                          

            

Biuletyn Informacji Publicznej

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact