W wyniku inwestycji utworzono 14 miejsc opieki nad dziećmi. Nowe miejsca powiększyły istniejącą już grupę Pszczółek (starszaki).

Efekt osiągnięto poprzez:

– przebudowę części hallu z wydzieleniem pełnymi ścianami sali zabaw

– przebudowę szatni z przeznaczeniem na jadalnię

– przebudowę części hallu z adaptacją na szatnię

– przebudowę pomieszczenia z adaptacją na szatnię

– zabudowę wiaty wejściowej z przeznaczeniem na pomieszczenie dla wózków dziecięcych.

– zakup i montaż zabawek dla zewnętrznego placu zabaw

– dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej

W ramach projektu wykonano roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową wybranych pomieszczeń żłobka. Zakupiono niezbędne wyposażenie sal, meble do szatni, zabawki i artykuły do aktywnych zajęć z dziećmi. Projekt przewiduje także utrzymanie nowoutworzonych miejsc, w tym opłacenie osób zatrudnionych przy opiece nad dziećmi.

Roboty budowlane obejmowały prace demontażowe i rozbiórkowe, prace budowlane oraz roboty instalacyjne w tym nową instalację hydrantową i przeciwpożarową.

Zadanie było współfinansowane z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 w wysokości 114.928,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej przez Aglomerację Wrocławską: 200.000,00 zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 577.744,64 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact