Aktualności

rainbow

Poniżej zamieszczamy harmonogram, kryteria oraz regulamin rekrutacji do Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" na rok szkolny 2023/2024.

 

 

załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat”

 

Nabór do brzeskiego żłobka na rok szkolny 2023/2024 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.

Rekrutacja do żłobka rozpoczyna się 12 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do 26 maja 2023 r. Na stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje o naborze. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest złożenie w wyznaczonym terminie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Złożenie wniosku w pierwszej kolejności w wersji elektronicznej następnie należy wydrukowany wniosek ( wraz z załącznikami) i złożyć w placówce żłobka

LINK DO STRONY REKRUTACJI ONLINE - https://zlobki.vulcan.net.pl/zmbrzeg

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu na rok szkolny 2023/2024

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Złożenie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku (dotyczy dzieci już uczęszczających do żłobka)

20.03.2023

31.03.2023

2

Złożenie wniosku w wersji elektronicznej oraz papierowej o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.04.2023 od godz.8.00

28.04.2023 do godz.15.00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Kart zgłoszenia dziecka do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4.05.2023

12.05.2023

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05.2023

5

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do ustalenia terminu podpisania umowy (telefonicznie pod nr tel 77 404 70 95 lub osobiście).

 

16.05.2023

godz.8.00-15:00

19.05.2023

godz.8.00-15.00

6

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy

22.05.2023 r

26.05.2023

 

 

załącznik nr 2 do Regulaminu przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat”

 

Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu na rok szkolny 2023-2024

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym oraz kandydat pochodzący z rodziny zastępczej

100

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki/stażu/prowadzeniu działalności gospodarczej/dokument potwierdzający pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców kandydata lub akt zgonu jednego z rodziców kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2

Kandydat jest dzieckiem niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

120

Orzeczenie o niepełnosprawność dziecka

3

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej

dzieci)

120

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4

Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym

50

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki/stażu/prowadzeniu działalności gospodarczej

5

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w żłobku od dnia 01.09.2023 r.

40

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o kontynuacji pobytu w żłobku rodzeństwa kandydata pobytu w żłobku

6

Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 6

30

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wychowywaniu dwojga i więcej dzieci do lat 6

 

 

 

 

 

 

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact