Aktualności

rainbow

2020-05-29 09:40:28

Drodzy Rodzice,

 

informujemy, że zgodnie ze zgodą oraz postanowieniem Pana Burmistrza Jerzego Wrębiaka Żłobek Miejski "Tęczowy Świat" wznawia opiekę nad dziećmi do lat 3 od dnia 01.06.2020 r.

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego stosowany będzie odpowiedni reżim sanitarny oraz procedury mające na celu minimalizację zagrożeń wynikających z możliwości przenoszenia COVID-19. Informacje odnośnie sposobu przyjmowania dzieci oraz procedur bezpieczeństwa przekazywaliśmy już Państwu, a w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Poniżej informacja ze strony Urzędu Miasta Brzeg:

 

Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu dzisiejszym (28.05.2020 roku) Gmina Brzeg otrzymała wyniki testów w kierunku obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pracowników następujących placówek:

Żłobek Miejski „Tęczowy Świat”,

Publiczne Przedszkole nr 1,

Publiczne Przedszkole nr 2,

Publiczne Przedszkole nr 3,

Publiczne Przedszkole nr 4,

Publiczne Przedszkole nr 5.

W związku z powyższym, Burmistrz podjął następujące decyzje:

  • wyraził zgodę, aby z dniem 1 czerwca br. Żłobek Miejski „Tęczowy Świat” wznowił opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny.
  • wyraził zgodę, aby z dniem 1 czerwca br. odwiesić czasowe ograniczenie funkcjonowania następujących samorządowych przedszkoli :
  1. Publiczne Przedszkole nr 1
  2. Publiczne Przedszkole nr 2
  3. Publiczne Przedszkole nr 3
  4. Publiczne Przedszkole nr 4
  5. Publiczne Przedszkole nr 5

Wobec powyższego Przedszkola podejmują z tym dniem swoją działalność na zasadach określonych w wytycznych przekazanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o pozostałych placówkach będą przekazywane na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek otrzymacie Państwo bezpośrednio w przedszkolach i w żłobku.

 

 

źródło: https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/86984-wyniki-testow-w-pieciu-placowkach-oswiatowych-oraz-w-zlobku/

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact