Aktualności

rainbow

05/05/2020 10:43:24 AM

Szanowni Rodzice!

w związku z zapytaniami o kwestie otwarcia żłobka od dnia 6. maja 2020 r. poniżej publikujemy informację, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. W razie pojawienia się nowych informacji niezwłocznie będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!


W trosce o należyte zapewnienie bezpieczeństwa naszych dzieci i pracowników publicznych przedszkoli i żłobka informujemy, że 6 maja 2020 roku, brzeskie samorządowe placówki nie będą otwarte. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.

Obecnie Gmina wraz dyrektorami placówek analizuje bieżącą sytuację oraz określa ich możliwości lokalowe i sanitarne. Dyrektorzy opracowują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie wszystkich placówek, które będą uwzględniały ich możliwości kadrowe i lokalowe zgodnie z wytycznymi GIS-u, które pojawiły się w weekend. Wspólnie z dyrektorami opracowujemy dokumentację, ustalamy harmonogramy pracy. Jako samorząd gminny podjęliśmy także działania zmierzające do zapewnienia środków higienicznych i ochrony osobistej potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek w tej wyjątkowej i nie występującej nigdy wcześniej sytuacji. Przygotowane zamówienia gdy zostaną zrealizowane pozwolą na przekazanie odpowiednich środków do placówek i to dopiero umożliwi bardziej konkretne ustalenie daty otwarcia. Prowadzone są konsultacje z rodzicami dzieci uczęszczających do brzeskich przedszkoli oraz publicznego żłobka w celu określenia ich opinii i oczekiwań, a także wyjaśniane są z Ministerstwem Edukacji kwestie realizacji podstawy programowej w przedszkolach w niepełnych grupach.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi rządu w pierwszej kolejności ze żłobka, przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności ustalone zostaną lokalne kryteria uwzględniające opinie rodziców, ale łączna ilość dzieci nie będzie mogła przekroczyć norm ustalonych w wytycznych rządu.

 

 

 

 

Dbamy o Wasze pociechy

gallerycontact